DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

Organ właściwy do realizacji usługi Wójt gminy, burmistrz (prezydent) miasta
Kogo dotyczy Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium RP jako powierzonych przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu
Podstawy prawne Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm., Art. 9, ust. 11,)
Wymagane dokumenty Brak
Czas realizacji Corocznie do dnia 15 lutego oraz w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego
Opłaty Brak – nie dotyczy
Tryb odwoławczy Brak – nie dotyczy
Rezultat realizacji usługi Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych
Etapy realizacji usługi 1. Wysłanie wniosku
2. Weryfikacja wniosku
Poziom dostępności usługi Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany
Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania TAK
Słowa kluczowe Podatek od środków transportowych
DT-1
Podatki