IL-1 Informacja o lasach

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku leśnym.

Organ właściwy do realizacji usługi Wójt gminy, burmistrz (prezydent) miasta
Kogo dotyczy Osoby fizyczne będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Podstawy prawne Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm., Art. 6, ust. 5a,)
Wymagane dokumenty Brak.
Czas realizacji Nie dotyczy.
Opłaty Nie dotyczy.
Tryb odwoławczy Nie dotyczy.
Rezultat realizacji usługi Złożenie informacji o lasach.
Etapy realizacji usługi 1. Wysłanie informacji
2. Weryfikacja informacji
Poziom dostępności usługi Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany
Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania TAK
Słowa kluczowe Podatek leśny
Podatki
IL-1