IR-1 Informacja o gruntach

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku rolnym.

Organ właściwy do realizacji usługi Wójt gminy, burmistrz (prezydent) miasta
Kogo dotyczy Osoby fizyczne będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także będące posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.
Podstawy prawne Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 z późn. zm., Art. 6a, ust. 8a,)
Wymagane dokumenty Brak.
Czas realizacji Nie dotyczy.
Opłaty Nie dotyczy.
Tryb odwoławczy Nie dotyczy.
Rezultat realizacji usługi Złożenie informacji o gruntach.
Etapy realizacji usługi 1. Wysłanie informacji
2. Weryfikacja informacji
Poziom dostępności usługi Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany
Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania TAK
Słowa kluczowe Podatek od nieruchomości
Podatki
IR-1