Wydawanie informacji o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez byłych i obecnych właścicieli

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie informacji o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez byłych i obecnych właścicieli.

Organ właściwy do realizacji usługi Starosta
Kogo dotyczy wszyscy
Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)
Ustawa z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1256)
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie informacji.
Czas realizacji W terminie 7 dni.
Opłaty 1. Wydanie informacji do celów emerytalno – rentowych- brak opłat
2. Wydanie informacji w innych przypadkach, w zależności od ilości działek wchodzących w skład gospodarstwa – po 3,60 zł za każdą działkę
Tryb odwoławczy Nie dotyczy.
Rezultat realizacji usługi Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.
Etapy realizacji usługi 1. Przyjęcie wniosku;
2. Weryfikacja wniosku
3. Wydanie decyzji.
Poziom uwierzytelniania Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania TAK
Słowa kluczowe Wydawanie informacji o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez byłych i obecnych właścicieli